วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เกร็ดความรู้ : งีบหลับ

รู้หรือไม่ การงีบหลับ ( หลับกลางวัน ) ที่ได้ผลดีนั้นแท้จริงแล้วเราควรใช้เวลาในการพักผ่อนกี่นาที กี่ชั่วโมง หรือ กี่วันถึงจะเพียงพอต่อพลังงานที่ร่างกายต้องการ ( ต่อวัน ) 10 - 20 นาทีก็เพียงพอแล้วกับการงีบหลับในช่วงระหว่างวัน